מה צריך לדעת לפני שמגישים בקשה להיתר בנייה?

אם ברצוננו לערוך שינוי כלשהו במבנה קיים או לבנות מבנה חדש, איננו יכולים לעשות זאת מבלי לקבל אישור מהוועדה המקומית לתכנון ובנייה. בנייה ללא מתן אישור מתאים מהווה עבירה פלילית, ועשויה להביא לכדי מתן צו הריסה והגשת כתב אישום. לכן, מוטב לוודא שיש בידינו את האישור המתאים בטרם תחילת הבנייה. 

מה נדרש על פי החוק?

כדי לבצע שינויים בנכס או לבנות מבנה חדש יש להמציא אישור בשם היתר בנייה. זהו למעשה רישיון שניתן מהוועדה המקומית לתכנון ובנייה אשר קובע אילו שינויים מותר לעשות ותחת אילו תנאים, כל זאת בהתאם לזכויות הבנייה הקבועות בתוכנית הבנייה. 

במקרים שבהם השינוי או הבנייה נעשים בתוך תחומי הבית, אין צורך בבקשת היתר בניה כל עוד לא נעשה שינוי בקונסטרוקציית המבנה או עמודי התמך. במקרים שבהם הבנייה כוללת תוספת לבניין קיים כמו חלון, הרחבת מרפסת, בניית גדר ועוד, נדרש על פי חוק להגיש בקשה. כמובן שהדבר דרוש במקרים של הריסת מבנה או הקמת מבנה. 

תהליך ההוצאה של היתר בניה חייב להיות מסודר ויעיל כדי למנוע עיכובים מיותרים או אי מתן אישור בשל פרטים טכניים בהגשה עצמה בלבד. למרבה המזל, מדובר בתהליך מוכר בעל שלבים ברורים:

התקשרות עם עורך הבקשה

הגשת בקשה להיתר בנייה יכולה להיעשות על ידי אדריכל, מהנדס או הנדסאי בלבד. אותו בעל מקצוע אשר מתכנן את הבנייה יהיה עורך הבקשה שילווה את תהליך הרישוי מתחילתו ועד סופו. 

בקשת מידע

הגשת בקשת היתר בנייה היא למעשה השלב האחרון בשרשרת הפעולות. השלב הראשון הוא הגשה של בקשת מידע מהוועדה המקומית לבניה ותכנון. בעת הגשת הבקשה למידע יש לספק מפה טופוגרפית של השטח המדובר ותצלומים עדכניים שלו. בתום שלושים יום מהגשת הבקשה, יקבל עורך הבקשה תיק מידע אשר מכיל בתוכו הנחיות, דרישות ותנאים אשר תואמים לשטח הספציפי שעליו העורך מעוניין לקבל את ההיתר. ללא תיק המידע לא ניתן להגיש את בקשת ההיתר. שלב זה כרוך בתשלום עבור הכנת התיק. 

תכנון 

לאחר שהתקבל תיק המידע ניתן לתכנן בהתאם את הבנייה ברמה האדריכלית. בעת התכנון תעשה גם הכנת הבקשה להיתר. בטרם הגשת הבקשה יש לעקוב אחר כל הדרישות, ההנחיות והתנאים הכתובים בתיק המידע, כולל אישורים מטעם גורמים נוספים. תוכנית הבנייה מן הסתם תוגש גם היא, ותציג את כל השינויים המתוכננים.

הגשת בקשה

רק לאחר שנאספו כל המסמכים, האישורים והתוכניות הדרושות, ניתן להגיש את הבקשה עצמה ברשות הרלוונטית. לאחר ההגשה תעשה בדיקה האם הבקשה אכן הוגשה על פי כל הדרישות. אם קיים חוסר כלשהו במסמכים תוחזר הבקשה למבקשים ותידרש השלמתם לפני הגשה חוזרת. אם הבקשה הוגשה כראוי, תעשה הערכה של אגרת הבנייה שאותה ישלם המבקש כדי לעבור לשלב הבא.